OCR FÄLTET ÄR TYVÄRR NEDLAGT PERMANENT. VI HÄNVISAR TILL OCR HINDERBANAN SOM LIGGER I BOHUS ISTÄLLET - OCRGYM 
theocrgym.com

 

Mail: info@ocrfaltet.se
Telefon: 0702-292352
Facebook: www.facebook.com/faltetocr

Bankgiro: 868-1603
hinderbana OCR göteborg OCR göteborg Fältet