OCR Hinderbana  3 km 24 hinder!

 göteborgOCR

Mail: info@ocrfaltet.se
Telefon: 0702-292352
Facebook: www.facebook.com/faltetocr

Bankgiro: 868-1603
hinderbana OCR göteborg OCR göteborg Fältet