Röda slingan 1,3km med 24 hinder.
Alternativt ansluter man till gula slingan (1,7km) efter Välta däck hindret och kommer på röda slingan igen vid monkeybaren (som visas på kartan). Röda och Gula tillsammans ger 3km.

Hinder som är markerade med "FALLRISK" är det stor skaderisk på och man kan skada sig allvarligt om man tex faller olyckligt, gör dom hindrerna endast om du har testat dom innan och kan göra dom på ett säkert sätt! 

1

En liten rubrik

FAST LANES